Tag Archives: thuế bđs

Đề xuất không đánh thuế nếu chuyển nhượng bất động sản bị lỗ

Đề xuất không đánh thuế nếu chuyển nhượng bất động sản bị lỗ theo các...