Quyết định 60 trong việc tách thửa - Thị Trường Địa Ốc Tư Vấn Tiếp Thị Và Phân Phối Bất Động Sản