Tag Archives: đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Đề xuất 2 đơn vị làm chủ đầu tư dự án Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai

(ĐN)- Sở GT-VT đề xuất UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư...