Dự án đường Hồ Chí Minh Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa Long An - Thị Trường Địa Ốc Tư Vấn Tiếp Thị Và Phân Phối Bất Động Sản